NexALL CRM

NexALL CRM ir drošs, vispusīgs un ērts ikdienas IT risinājums, kas primāri paredzēts advokātiem, juristiem, nodokļu un grāmatvedības konsultāciju, kā arī citu specifisku pakalpojumu sniedzējiem visu būtiskāko ar to darbu saistīto procesu vienotai pārvaldīšanai un dokumentēšanai, ieskaitot attiecīgās informācijas apstrādi un analīzes iespējas.

NexALL CRM funkcionalitāte

Klientu un klientu lietu uzskaite un pārvaldīšana

Ērti papildināma, rediģējama un pārskatāma informācija, kas vairs neprasa lietot atsevišķus sarakstus un tabulas Excel vai citā formātā

Paveiktā darba un izdevumu uzskaite un pārvaldīšana

Ērti atzīmējiet, rediģējiet un pārskatiet informāciju katrā lietā, katram klientam, klientu grupai vai visiem kopā, atkal jau iztiekot bez atsevišķiem sarakstiem un tabulām Excel vai citā formātā

AML un sankcijas

Būtiski samaziniet laiku un pūles, izpildot obligātās un dažādas papildus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un saistīto tiesību aktu prasības, veiciet personu automatizētu sankciju pārbaudi bez nepieciešamības veikt manuālus meklējumus sankciju sarakstos, aizpildiet, apstipriniet un saglabāt klienta un lietas izpētes anketas un saistītos dokumentus

Rēķini klientiem

Automatizēta un plaša rēķinu sagatavošanas funkcionalitāte gan konkrētās klientu lietās, gan konkrētiem klientiem kopumā, t.sk., iespēja sagatavot fiksētas summas rēķinus un rēķinus atbilstoši patērētajam laikam un konkrēto advokātu vai citu kolēģu stundas likmei, kā arī ļoti plaša funkcionalitāte ikmēneša vai cita perioda ietvaros visu vai brīvi izvēlētu veikto darbu visās vai brīvi izvēlētās klientu lietās rēķinu sagatavošanai

Vairākas filiāles vai biroji vienā vai vairākās valstīs

Iespēja strādāt vienotā vidē un savstarpēji apmainīties ar informāciju, ja advokātu birojam vai advokātiem ir filiāles, sadarbības biroji vai advokāti (piemēram, biroji dažādās valstīs)

Plaša papildus funkcionalitāte

NexALL CRM jau ir pieejama arī cita funkcionalitāte, piemēram, advokātu orderu uzskaite. Bez tam norit aktīvs darbs pie NexALL CRM turpmākas attīstīšanas un papildus iespēju radīšanas advokātu un advokātu biroju darba būtiskai atvieglošanai un uzlabošanai

NexALL CRM var lietot jebkurš pakalpojumu sniedzējs savu klientu uzskaitei un norēķinu pārvaldībai. Tomēr īpaši noderīgs šis rīks dēļ iebūvētās funkcionalitātes būs uzņēmumiem (subjektiem), kuriem ir nepieciešams veidot iekšējās kontroles sistēmas un citādi izpildīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas specifikas prasības.

Lai iedrošinātu Jūs apsvērt iespēju uzsākt lietot NexALL CRM, mēs piedāvājam veikt Jūsu līdzšinējo datu (t.sk., Excel tabulu un citā formā) migrāciju uz NexALL CRM.

Izmaksas un cena

Saskaņā ar lietotāju atsauksmēm NexALL CRM ļauj būtiski ietaupīt resursus, t.sk., bieži triviālu un tehnisku darbu izpildē, iegūstot turklāt papildus funkcionalitāti. Piedāvājam izmēģināt NexALL CRM bez maksas – lai vienotos par NexALL CRM demonstrāciju vai pārrunātu sistēmas funkcionalitāti, rakstiet uz info@nexall.eu vai zvaniet uz +371 24 608 390.

Ikmēneša maksājums

25,00 € par lietotāju / mēnesī
par pirmajiem 5 lietotājiem
15,00 € par lietotāju / mēnesī
par katru nākamo lietotāju
Avansā par 12 mēnešiem (-10%)

22,50 € par lietotāju / mēnesī
par pirmajiem 5 lietotājiem
13,50 € par lietotāju / mēnesī
par katru nākamo lietotāju
Jūsu vēsturisko klientu datu migrācija uz NexALL CRM

Vienojoties atsevišķi - atkarībā no datu formāta un struktūras sarežģītības.* norādītājās cenās nav iekļauts PVN.