NexALL ir dibinājuši pieredzējuši IT speciālisti, kuri ir ilgstoši strādājuši vadošos starptautiskos nozares uzņēmumos un cita starpā uzkrājuši plašu pieredzi IT datu bāzu, IT drošības un individualizētu IT risinājumu izstrādes, kā arī AML un citu prasību un procesu automatizācijas jomās.

NexALL mērķis ir sniegt individuālus un kolektīvus IT risinājumus efektīvā un praktiskā veidā tajās tirgus nozarēs un tiem tirgus dalībniekiem, kurās vai kuriem šādi pilnvērtīgi risinājumi līdz šim netika piedāvāti vai tika piedāvāti ar nesamērīgiem noteikumiem cenas vai citā ziņā.

Mūsu nesenie projekti ietver:

  • Izstrādāta NexALL CRM, kura kā atsevišķs un unikāls produkts ar pielāgošanas iespējām tiek piedāvāta visiem nozares pārstāvjiem un kuru jau lieto vairāki uzņēmumi Latvijā un Baltijā;
  • Izstrādāts visaptverošs individuāls IT nodrošinājums starptautiskam Latvijā strādājošam pakalpojumu sniedzējam ar vairāk nekā EUR 20 miljonu apgrozījumu gadā Latvijā un ar vairāk nekā 2000 darbiniekiem un apakšuzņēmējiem Latvijā, kas apkalpo vairāk nekā 5000 klientus Latvijā.