NexALL CRM jau tagad pieejama plaša funkcionalitāte un tā tiek nemitīgi papildināta un uzlabota

01.

Klientu un klientu lietu uzskaite

 •  Reģistrējiet un jebkurā brīdī papildiniet visus savu klientu datus vienuviet
 •  Piekļūstiet šiem datiem no jebkuras vietas un jebkurā laikā
 •  Definējiet dažādus stundu apmaksas likmju modeļus
 •  Ierobežojiet pieeju klientiem, lietām un/vai finanšu informācijai atsevišķu lietotāju līmenī

books
02.

Paveiktā darba un izdevumu uzskaite

 •  Uzņemiet laiku izmantojot sistēmā integrēto hronometru
 •  Pārslēdzieties starp uzdevumiem un nezaudējiet ne minūti no uzskaitītā laika
 •  Pievienojiet aktivitātēm ar tām saistītos izdevumus, lai tos automātiski iekļautu rēķinos

03.

NILL, TPFN (AML/KYC) izpēte un Sankciju sarakstu monitorings

 •  Būtiski ietaupiet laiku izpildot klientu izpētes prasības un pārbaudot klientus un ar tiem saistītās personas nepieciešamajos Sankciju sarakstos
 •  Nosakiet biežumu automātiskām aktīvo klientu un ar tiem saistīto personu pārbaudēm Sankciju sarakstos

04.

Rēķinu apstrāde

 •  Automatizēta un plaša rēķinu sagatavošanas funkcionalitāte
 •  Izrakstiet rēķinus klientu vai lietu līmenī
 •  Automatizēta rēķinu apmaksas atzīmēšanas funkcionalitāte

05.

Vairāki biroji vienā vai vairākās valstīs

 •  NexALL atbalsta vairāku biroju vai valstu vienotu darbu sistēmā pie kopīgiem un vienlaikus arī atsevišķiem klientiem
 •  Atsevišķi rēķinu uzstādījumi katram birojam

06.

Plaša papildus funkcionalitāte

 •  Advokātu orderu uzskaite
 •  Aktivitāšu masveida apstrāde
 •  Atvaļinājumu un prombūtņu pieteikumu apstrāde
 •  Dažādas atskaites un citas iespējas