Mūsu pakalpojumi un kompetences

Būsim priecīgi palīdzēt automatizēt, atvieglot vai padarīt efektīvāku izmaksu, laika vai citā ziņā arī Jūsu ikdienas darbu, t.sk.:

 •   veikt Jūsu ikdienas procesu auditu un piedāvāt IT risinājumus to automatizēšanai, atvieglošanai un efektivizēšanai
 •   integrēt vai pielāgot Jūsu esošo IT sistēmu
 •   izstrādāt Jums piemērotu jaunu IT sistēmu
 •   dokumentu un dokumentu arhīvu digitalizēšana, lai atbrīvotos no papīra dokumentiem un apjomīgiem vietu aizņemošiem vai nepārskatāmiem arhīviem

Mēs piedāvājam:

 • CRM risinājumus gan lieliem gan maziem uzņēmumiem, t.sk.:
  •   klientu pārvaldība
  •   darbnieku un nostrādātā darba laika pārvaldība
  •   dokumentu pārvaldība
  •   migrējam Jūsu uz MS Excel balstītu uzņēmuma sistēmu uz modernu, tīmekļrisinājumiem balstītu sistēmu, kas pielāgota tieši jūsu vajadzībām
 • risinājumus klientu un to saistīto personu automātiskai pārbaudei oficiālajos sankciju sarakstos (EU, OFAC, ANO, citi)
 •   starp-sistēmu risinājumi
  •   risinājumi, kas palīdz apmainīties ar datiem starp 2 un vairāk sistēmām
  •   specializēti risinājumi trešās puses datu izmantošanai
 •   skenētu dokumentu klasificēšana un atpazīšana
 •   banku maksājumu imports un apstrāde

Sadarbojamies arī ar citiem IT pakalpojumu sniedzējiem, t.sk., strādājam un spējam palīdzēt ar::

 •   dizstrādi, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, t.sk.:
  •   .NET Core - C#
  •   HTML, JavaScript, TypeScript, KnockoutJS, React, SignalR
  •   MS SQL, Oracle SQL
  •   RabbitMQ, Redis, Azure stack
 •   MS Excel + VBA (macros) programmēšanu
 •   jaunu rīku un atskaišu izveidi, balstoties uz klienta prasībām
 •   esošu projektu / procesu / failu optimizāciju un pilnveidošanu
 •   dažādu sistēmu integrāciju