Mūsu pakalpojumi un kompetences

Būsim priecīgi palīdzēt automatizēt, atvieglot vai padarīt efektīvāku izmaksu, laika vai citā ziņā arī Jūsu ikdienas darbu, t.sk.:

 • veikt Jūsu ikdienas procesu auditu un piedāvāt IT risinājumus to automatizēšanai, atvieglošanai un efektivizēšanai
 • integrēt vai pielāgot Jūsu esošo IT sistēmu
 • izstrādāt Jums piemērotu jaunu IT sistēmu
 • dokumentu un dokumentu arhīvu digitalizēšana, lai atbrīvotos no papīra dokumentiem un apjomīgiem vietu aizņemošiem vai nepārskatāmiem arhīviem

Mēs piedāvājam:

 • CRM risinājumus gan lieliem gan maziem uzņēmumiem, t.sk.
  • klientu pārvaldība
  • darbnieku un nostrādātā darba laika pārvaldība
  • dokumentu pārvaldība
  • migrējam Jūsu uz MS Excel balstītu uzņēmuma sistēmu uz modernu, tīmekļrisinājumiem balstītu sistēmu, kas pielāgota tieši jūsu vajadzībām
 • risinājumus klientu un to saistīto personu automātiskai pārbaudei oficiālajos sankciju sarakstos (EU, OFAC, ANO, citi)
 • starp-sistēmu risinājumi:
  • risinājumi, kas palīdz apmainīties ar datiem starp 2 un vairāk sistēmām
  • specializēti risinājumi trešās puses datu izmantošanai
 • skenētu dokumentu klasificēšana un atpazīšana
 • banku maksājumu imports un apstrāde

Sadarbojamies arī ar citiem IT pakalpojumu sniedzējiem, t.sk., strādājam un spējam palīdzēt ar:

 • izstrādi, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, t.sk.:
  • .NET Core - C#
  • HTML, JavaScript, TypeScript, KnockoutJS, React, SignalR
  • MS SQL, Oracle SQL
  • RabbitMQ, Redis, Azure stack
 • MS Excel + VBA (macros) programmēšanu
 • jaunu rīku un atskaišu izveidi, balstoties uz klienta prasībām
 • esošu projektu / procesu / failu optimizāciju un pilnveidošanu
 • dažādu sistēmu integrāciju